Artikli v košarici ×

V nakupni košari ni artiklov.

Redoljub

REDOLJUB
SPLETNA PRODAJA

info pomoč:
tel. 070 377 577
info@redoljub.si

Redoljub - pravila nagradne igre Prvi šolski dan

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradnih iger je podjetje Redoljub d.o.o. - Rudnik I 1A, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra, ki jo organiziramo, ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Nagradne igre ne sponzorira, potrjuje ali upravlja Facebook. Facebook je v tem primeru le gostitelj. 

2. Kanal nagradne igre

Nagradna igra bo potekala v obliki objave na uradni Facebookovi strani blagovne znamke Reboljub: https://www.facebook.com/www.redoljub.si. Nagradna igra bo potekala od 11. 8. 2021 do vključno 25. 8. 2021, do 23.59 in se z žrebanjem zaključi 27.8.2021.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je spodbujati komunikacijo in graditi odnose med organizatorjem in uporabniki družbenega omrežja Facebook. 

4. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni uporabniki omrežja Facebook, ki so fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Redoljub d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci), zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. 

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri tako, da pod objavo nagradne igre označijo osebo, za katero meni, da potrebuje barvice.
1x BARVICE FABER CASTELL KOVINSKA ŠKATLA COLOUR GRIP 1/36 -> https://www.redoljub.si/solske-potrebscine/barvice/barvice-faber-castell-kovinska-skatla-colour-grip-1-36

Nakup ni pogoj za sodelovanje. 

V žrebu sodelujejo samo sodelujoči, ki izpolnjujejo zgoraj naveden pogoj. Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz nagradne igre.

5. Žrebanje nagrade

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal enega nagrajenca. Žrebanje nagrade ni javno in bo potekalo elektronsko prek avtomatskega računalniškega žreba (https://commentpicker.com/) na dan 27. 8. 2021. Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani Redoljub, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik Redoljub strani sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec/nagrajenka, mora organizatorju v roku 7 dni od objave o nagradi posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov) za namen dostave nagrade. Nagrada se pošlje prek dostavne službe. Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični. 

6. Nagrada

Nagrada obsega izdelke:

1x BARVICE FABER CASTELL KOVINSKA ŠKATLA COLOUR GRIP 1/36 -> https://www.redoljub.si/solske-potrebscine/barvice/barvice-faber-castell-kovinska-skatla-colour-grip-1-36

Nagrade ni mogoče zamenjati, prenesti na drugo osebo ali zahtevati njene denarne protivrednosti.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Organizator je tako v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Podelitev nagrad je dokončna in pritožba nanjo ni mogoča. 

7. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade je manjša kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni treba odvesti.

8. Osebni podatki 

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posredujejo udeleženci v nagradni igri, je organizator - podjetje Redoljub d.o.o.. 

Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek, Facebookovo ID-številko) uporablja izključno za:
- izvedbo nagradne igre,
- obveščanje, če bo sodelujoči izžreban,
- pošiljanje nagrade prek dostavne službe.

Vsi osebni podatki udeležencev bodo izbrisani po zaključku nagradne igre in izpolnitvi vseh obveznosti organizatorja nagradne igre najpozneje v roku 3 mesecev od dneva prejema nagrade izžrebanca. 

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni. Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice:

- dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: nameni obdelave, vrste osebnih
  podatkov, porabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
  zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe
  osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj
  avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj,
  pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;

- eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva dana z
  elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v
  elektronski obliki), za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino
  ob upoštevanju stroškov; 

- popravek netočnih osebnih podatkov;

- omejitev obdelave, kadar: 

• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega      
                    zahtevate omejitev njihove uporabe; 

• oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti
                    točnost osebnih podatkov;

• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega
                    zahtevate omejitev njihove uporabe;
         
                  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebuje za
                    uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 

- izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena
  Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih
  podatkov;

- izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te
  podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

- prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem
  profilov;

- da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem
  profilov, če so izpolnjene predpostavke iz 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;

- pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava
  vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Udeleženci se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo svojega imena in priimka na družbenem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/www.redoljub.si. Nagrajenec bo z imenom in priimkom objavljen pod objavo za nagradno igro. 

9. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje Facebookove strani blagovne znamke Redoljub ter posledice in vzroke
  nedelovanja,

- nedelovanje Facebookove strani blagovne znamke Redoljub, ki je posledica izpada omrežja
  pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno
  motile uporabo storitve,

- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, in   
  kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Končne odločbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil zaradi tehničnih ali komercialnih vzrokov ali zahtev javnosti. V okoliščinah, ki jih ni mogoče predvideti ali preprečiti, se jim izogniti in za katere organizator ni odgovoren, se nagradna igra lahko prekine. Pri spremembah ali prekinitvi nagradne igre bodo sodelujoči obveščeni prek uradne Facebookove strani blagovne znamke Redoljub. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo uradne Facebookove strani blagovne znamke Redoljub ali pa na elektronsko pošto inf@redobljub.si

Za spore, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

11. Veljavnost pravil 

Pravila začnejo veljati 11. 8. 2021.